Insurance

Jan 17 2018

Plachty as » plachty na bazйn, plachty na auta, stнnнcн sнtм, plachtovina, auta.#Auta


Plachty s oky, plachty na auta (autoplachty), plachty na bazйn, stнnнcн sнtм, reklamnн stany, plachtovina. E-shop maloobchodnн a velkoobchodnн prodej krycнch plachet

Vбћenн zбkaznнci vнtбme Vбs na E.shopu PLACHTY.as,

V nabнdce naљeho na plachtoviny a jinй prщmyslovй tkaniny specializovanйho E-shopu naleznete љirokй spektrum bмћnм znamэch plachet, ochrannэch sнtн, stavebнch sнtн a dalљнch doplтkщ.

Auta

1) Plachty pro bмћnй uћitн – hranatй:

Plachtovina je vyrobena z tkanй textilie z plastickэch hmot, kterб je oboustrannм povrstvena nepromokavэm filmem ze smмsi barvy, pojiv, polyetylйnu a ostatnнch lбtek. Podle hustoty a dйlkovй hmotnosti pouћitэch HD-PE vlбken, jejich poиtu na jeden cm2 tkaniny a mnoћstvн disperze pouћitй na laminovбnн, se dodбvб plachtovina o ploљnй hmotnosti 80g – 200g na 1m2.

Zбkladnн typ. Lehkб, vhodnб pro obиasnй pшekrytн poћadovanйho objektu. Je tшeba zde poинtat, ћe rozmмr plachty se udбvб pшed jeji vэrobou. Ve skuteиnosti je tak o 5 % menљн na љншku i na dйlku. Oka jsou ve vzdбlenosti 1m od sebe. Plachty se od sebe liљн gramбћн, kde platн инm vмtљн gramбћ tнm je plachta odolnмjљн.

2) Plachty шady SUPER

 • Plachty s UV jsou doplnмny o UV stabilizбtor (jinй chemickй sloћenн materiбlu) dнky nмmuћ majн plachty aћ o 80% vyљљн odolnost proti sluneиnнmu zбшenн.
 • Oka plachty jsou od sebe 0,5m
 • Rozmмry plachet jsou v toleranci +/- 5 %.
 • Plachty шady SUPER naleznete ZDE

3) Plachta na bazйn (kulatй i ovбlnй)

Dбle Vбm nabнzнme kvalitnн plachty na bazйny z polyethylenu kruhovйho nebo ovбlnйho tvaru. Plachta na bazйn je ve zdvojenйm lemu po obvodu opatшena polykarbonбtovэmi oky pro pevnй uchycenн. Plachty na bazйn љijeme z kvalitnн plachtoviny stabilizovanй proti UV zбшenн.

4) Plachty na auta a motorky

V nabнdce nemohou chybмt v dneљnн dobм tak oblнbenй plachty na auta, jenћ jsou ибsteиnм nepromokavй a zabraтujн celkovйmu zneиistмnн auta, takй chrбnн vщz pшed sluneиnнm UV zбшenнm. Plachty jsou univerzбlnм pouћitelnй v zimnнm obdobн pшi dlouhodobйm stбnн nebo proti ledu snмhu a mrazu a v letnнm obdobн chrбnн proti prachu a brбnн pшehшнvбnн karoserie.

Stejnй funkce plnн takй plachty na motorky, tyto plachty majн stejnй vlastnosti jako placty na auta, takћe chrбnн Vбљ motocykl pшed pщsobenнm rщznэch vlivщ poиasн.

5) Stнnнcн sнtм na plot k ochranм soukromн, sнtм na leљenн, nehoшlavй sнtм.

Stнnнcн sнtм se nejиastмji pouћнvajн na ploty k ochranм soukromн, na leљenн u rщznэch staveb, takй na kontejnery a jinй. Dneљnн modernн stнnнcн sнtм dokбћou odolat i onhni (tzv, nehoшlavй stнnнcн sнtм).

Sнќovinu lze libovolnм pшниnм dмlit stшihem nebo шezem. K vэjimeиnэm kvalitбm sнtн PloteS patшн:

 • vysokб pevnost
 • barevnб stбlost
 • stabilita vщиi UV zбшenн
 • estetickэ dojem

Sнќovina nabнzн rщznй moћnosti vyuћitн, mщћe slouћit:

 • k zastнnмnн plotu jako stнnнcн plotovй clony
 • k zastнnмnн pergoly a dalљнch pшнstшeљkщ
 • k pшistнnмnн rostlin na velkopolнch i na domбcн zahrбdce

Po okrajнch stнnнcн tkaniny jsou rozmнstмny otvory urиenй k ukotvenн tkaniny.

Mnoћstevnн SLEVY na naљe plachty a dalљн zboћн aћ 10%.Written by admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *